Taalbevordering in de bieb, hier wordt Oma’s Recept blij van!

Taalbevordering
in de bieb

In de bieb zit dit duo tegenover ons. Ze zijn samen bezig met de uitspraak van Nederlandse letters. Samen lachen ze af en toe als het niet soepel gaat. De oudere man doet dit als vrijwilliger van Het Gilde. “Ik ben geen docent, hoor,” vertelt hij, “ik help hem alleen een beetje op weg. Meneer moet zich straks verstaanbaar maken bij de gemeente of een loket en dit helpt hem alvast vooruit. Het gaat heel langzaam, maar stapje voor stapje komen we er wel.”
Hier wordt Oma’s Recept blij van. Taalbevordering is ook één van onze thema’s.

Taalbevordering bij Oma’s Recept
In sommige wijken van Rotterdam is taalontwikkeling van kinderen nog steeds een thema dat veel aandacht behoeft. Een goede taalbeheersing is dé sleutel om mee te kunnen doen in de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat het goed werkt om tijdens het koken een taal te leren. Bij Oma’s Recept leren kinderen een recepten en begrippen te lezen en te begrijpen. Door de kookschriften krijgen ze een grotere woordenschat en leren ze strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Kinderen vanuit een bepaalde achtergrond hebben vaak een taalachterstand en soms ontbreekt het ook aan goede voorbeelden in hun omgeving. Voor veel ouders is het moeilijk om hun kinderen te begeleiden in het onderwijs.
Oma’s Recept stimuleert de kinderen in het ontwikkelen van sociaal gedrag, leren delen, helpen en samenwerken. De ontwikkeling van sociaal gedrag wordt ondermeer bevorderd door het regelmatige contacten met de ouderen. Het is bewezen dat kinderen die regelmatig ouderen bezoeken eerder geneigd zijn te delen, willen meer helpen en iets meer samenwerken dan kinderen die geen of weinig contact hebben met ouderen. In de groep met andere kinderen van diverse leeftijden leren de kinderen ook rekening te houden met elkaar, conflicten oplossen en communiceren met elkaar.

Wat is Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam is een organisatie van vrijwilligers, die hun kennis en ervaring belangeloos doorgeven aan anderen; lees meer. Bekijk ook onze Facebook-pagina

Rondleidingen
Zie de rondleidingen-agenda voor de geplande rondleidingen.
Voor groepen kunt u een rondleiding aanvragen.

Kennisoverdracht
Bij Kennisoverdracht hebben we geregeld nieuwe aanbiedingen;
zie het overzicht.

Taalvrijwilligers
Voor nieuwkomers in Nederland biedt Gilde hulp bij het leren van de Nederlandse taal. Er is behoefte aan meer taalvrijwilligers, in het bijzonder voor 1-op-1 spreekvaardigheid en lezen en schrijven. vacature-melding.